Snart dags för KM!

Klubbmästerskapet 2015 äger rum torsdagen den 5 november.

jury

Vi träffas i konferensrum Hilda på Torshamnsgatan 21. På programmet står;

  • Entréfilm
  • Klubbmästerskap
  • Klubbinformation
  • KM resultat
  • Medlemsfilmer

Och givetvis, anmäl gärna ett eget bidrag i tävlingen! Anmälan görs senast 5 November klockan 12:00 till Östen Andersson, osten.eva@telia.com.

Vi syns!

”Perspektiv på ett fruset ögonblick” – medlemsfilm av Tomas Tungel 2014

Inspirerad av instruktioner på Youtube om ”Parallax”-teknik, provade Tomas att frilägga objekt i ett foto från ett bröllop och animera till en 3D bild.

Se fler Parallax-exempel här:

Videoshooting for Dummies!

”Videoshooting for Dummies” var temat för de tips och regler som presenterades på årsmötet 2014 i form av Östens egna instruktionsfilmer samt filmer från SVT och VideoMaker.

Alla filmer finns nu på Internet med följande länkar;

AVSNITT 1: HÅLL KAMERAN STILLA

AVSNITT 2: VARIERA BILDFORMAT OCH VINKLAR

AVSNITT 3: TREDJEDELSREGELN

AVSNITT 4: KAMERARÖRELSER (PANORERING, TILTNING…)

AVSNITT 5: UNDVIK MISSTAG

* VideoMaker har infört en begränsad access till denna film vilket innebär krav på betalning. Man har dock en 7 dagars gratis prövotid vilket framgår av länken.

Östen