Mer om klubben

oldpic

HISTORIA

Klubbens rötter finns att söka i fotoklubben. Intresset för smalfilm ledde till att man bildade en sektion av klubben, “smalfilmssektionen”.

1959 lämnade sektionen klubben och bildade en ny klubb – “Ericssons smalfilmsklubb”. Då bestod klubben av 31 stycken entusiaster.1989 bytte klubben namn till “Ericssons film- och videoklubb” som en konsekvens av klubbens breddning mot video.

ÄNDAMÅL

Klubben är en ideell förening som har som ändamål att verka för amatörfilmning och är öppen för både anställda och före detta anställda med filmning som hobby. Klubben fyller sitt ändamål genom att:

  • Anordna träffar, där medlemmarna kan se varandras filmer, utbyta erfarenheter och få råd i till exempel redigeringsfrågor.
  • Visa och diskutera kvalitetsfilmer, exempelvis vinnare i större tävlingar.
  • Arrangera tävlingar, som sporrar medlemmarna att göra bra filmer.
  • Göra gruppfilmer, där flera medlemmar samarbetar.
  • Vidareutbilda medlemmarna genom föredrag, teknik- demonstrationer, studiebesök och artiklar i medlemstidningen.
  • Samarbeta med andra filmklubbar i Stockholmsregionen.
  • Erbjuda medlemskap i Sveriges Film & Videoförbund, vilket inkluderar ytterligare deltagande i Ax, Unica och Kulturens.
  • Tillhandahålla viss utrustning, som den enskilde medlemmen finner för kostsam att anskaffa (exempelvis videoredigering).

VIDEOUTRUSTNING OCH REDIGERING

I klubben finns utrustning för avancerad videoredigering, överföring av smalfilm, ljudredigering och filmning. Se vår sida om utlåning. Förutom utrustning för redigering har klubben även en del materiel för filminspelning såsom mikrofoner. Dessa kan lånas av våra medlemmar under till exempel ett veckoslut. Klubbens redigering får användas förutsatt att man gått en kort “körkortskurs” på utrustningen. Bokning av utrustningen sker via klubbens hemsida eller telefonkontakt med någon i styrelsen.

TÄVLINGAR

Klubben anordnar varje år olika tävlingar i film och video – till exempel klubbmästerskap och minutfilmcup. Datum för tävlingarna finner ni i kalendern.

KLUBBMÖTEN

Klubben har normalt fyra till fem möten per år. Datumen annonseras både på Film- och videoklubbens hemsida och i klubbtidningen. En gång per höst träffas ett antal videoklubbar i Stockholm och visar film tillsammans (storträff).

STYRELSEMÖTEN

Cirka 8 styrelsemöten hålls varje år. Hör gärna av dig till någon styrelsemedlem om det finns något du vill ta upp. Läs mer om styrelsen på vår hemsida.

TIDNINGAR

Klubben ger ut en egen tidning som heter ‘FiLMaren’. Den utkommer med 4 nummer per år. Givetvis får alla medlemmar denna tidning utan extra kostnad. Den distribueras till medlemmens mailadress.

Tidningen innehåller information från styrelsen om bland annat program för kommande klubbmöte, referat från föregående möte, allmänna klubbartiklar samt referat från tidskrifter med exempelvis teknikinformation. Medlemmarna får naturligtvis själva komma med bidrag till tidningen.

Som medlem i klubben får du också tillgång till tidskriften ‘Filmkrets’ som ges ut av Sveriges Film- och Videoförbund.

ÅRSMÖTEN

Årsmötet hålls i februari varje år.