Tävlingar

Tävlingar

Tävlingar har varit en del av verksamheten under hela klubbens historia. Fram till 2019 har över 100 tävlingar genomförts med över 700 deltagande filmer. Sedan 1978 arrangeras varje år ett klubbmästerskap (KM) och sedan 1986 en minutfilmscup. Bedömningen av filmerna i KM görs normalt av en jury som utses varje år. Det kan vara en intern eller extern jury. I Minutfilmscupen är det publiken som bedömer filmerna. Man utser först de fyra bästa filmerna som sedan möts två och två i semifinaler. Vinnarna semifinalerna möts slutligen i en final. I båda tävlingarna får vinnarna en inteckning i ett vandringspris som får behållas ett år. De bästa filmerna brukar också belönas med biobiljetter.

Tävlingsregler

Följande regler gäller för våra två årligen återkommande tävlingar, minutfilmscupen och klubbmästerskapet (KM). Andra tävlingar som eventuellt arrangeras kan ha speciella regler.

Generella regler för bägge tävlingarna

 • Filmen får inte tidigare ha visats på ett möte inom klubben
 • Filmen har endast en namngiven producent. Flera personer kan medverka vid framtagandet av filmen men det är endast producenten som står som ansvarig för filmen och alltså tävlar
 • Producenten skall vara medlem i klubben
 • En producent får tävla med max tre (3) filmer i en tävling
 • Inget tema förekommer i en tävling
 • Alla kategorier och produktionssätt av film kan förekomma i en tävling (spel, dokumentär, musikvideo, animation m.fl.)
 • Filmen levereras till tävlingen på det sätt som anges för den aktuella tävlingen 
 • Filmen skall kunna spelas med mediaspelaren VLC på en dator

Tilläggsregler för KM

 • Filmen får ha en maxlängd på 15 minuter men rekommenderad längd är under 10 min.
 • Filmens titel och längd skall föranmälas till tävlingsledningen
 • Till tävlingen medtas ett kuvert med filmens titel utanpå och producentens namn inuti

Tilläggsregler för minutfilmscup

 • Filmen får ha en maxlängd på 60 sekunder inklusive eventuellt förekommande inledande eller avslutande text och ljud
 • Vi rekommenderar en inledande svartruta på ca 5 sekunder. Detta inkluderas inte i de 60 sekunderna
 • Föranmälan till tävlingsledning är inte nödvändig