Tävlingar

Tävlingar

Tävlingar har varit en del av verksamheten under hela klubbens historia. Fram till 2019 har över 100 tävlingar genomförts med över 700 deltagande filmer. Sedan 1978 arrangeras varje år ett klubbmästerskap (KM) och sedan 1986 en minutfilmscup. Bedömningen av filmerna i KM görs normalt av en jury som utses varje år. Det kan vara en intern eller extern jury. I Minutfilmscupen är det publiken som bedömer filmerna. Man utser först de fyra bästa filmerna som sedan möts två och två i semifinaler. Vinnarna semifinalerna möts slutligen i en final. I båda tävlingarna får vinnarna en inteckning i ett vandringspris som får behållas ett år. De bästa filmerna brukar också belönas med biobiljetter.

Tävlingsregler för de tävlande

Följande regler gäller för våra två årligen återkommande tävlingar, minutfilmscupen och klubbmästerskapet (KM). Andra tävlingar som eventuellt arrangeras kan ha speciella regler.

Generella regler för bägge tävlingarna

 • Filmen får inte tidigare ha visats på ett möte inom klubben
 • Filmen har endast en namngiven producent. Flera personer kan medverka vid framtagandet av filmen men det är endast producenten som står som ansvarig för filmen och alltså tävlar
 • Producenten skall vara medlem i klubben
 • En producent får tävla med max tre (3) filmer i en tävling
 • Inget tema förekommer i en tävling
 • Alla kategorier och produktionssätt av film kan förekomma i en tävling (spel, dokumentär, musikvideo, animation m.fl.)
 • Filmen anmäls och levereras till tävlingen på det sätt som anges för den aktuella tävlingen 
 • Filmen skall kunna spelas med mediaspelaren VLC på en dator

Tilläggsregler för KM

 • Filmen får ha en maxlängd på 15 minuter men rekommenderad längd är under 10 min.
 • Till tävlingen medtas ett kuvert med filmens titel utanpå och producentens namn inuti

Tilläggsregler för minutfilmscup

 • Filmen får ha en maxlängd på 60 sekunder inklusive eventuellt förekommande inledande eller avslutande text och ljud
 • Vi rekommenderar en inledande svartruta på ca 5 sekunder. Detta inkluderas inte i de 60 sekunderna

 

Principer för genomförande av minutfilmscupen

Cupen genomförs på ett klubbmöte där publiken är jury

Tävlingsledningen lottar spelordning för de anmälda filmerna. Filmen får därmed ett nummer. Detta nummer för filmen gäller i hela tävlingen. En filmlista med alla filmtitlar i nummerordning visas på bioduken. Tävlingsledaren presenterar listan och tävlingsprinciperna.

Själva tävlingen består av tre delar: grundomgång, två semifinaler och final. Andra programpunkter i mötet kan ligga mellan de olika delarna.

Grundomgång
I grundomgången spelas alla de anmälda filmerna enligt filmlistan. Man spelar först alla filmer utan paus mellan filmerna. Man spelar sedan alla filmer ytterligare en gång med en liten paus mellan filmerna. Publiken ges möjlighet att göra anteckningar.
Efter att alla filmer har spelats två gånger skall de fyra bästa röstas fram. Alla röstberättigade åskådare i grundomgången skriver numren på de fyra filmer som skall mötas i semifinaler. Man skriver numren utan inbördes ordning på en lapp som lämnas till tävlingsledaren.

Semifinaler.
De fyra filmer som fått flest röster möts två och två i två semifinaler. Därefter röstas finalisterna fram. Man röstar på den bästa filmen i varje semifinal. Alla röstberättigade i semifinaler lämnar en lapp med två siffror till tävlingsledaren dvs numren på den bästa filmen i respektive semifinal.

Final.
De båda segrarna i semifinalerna möts i final. Alla röstberättigade i finalen lämnar en lapp med en siffra till tävlingsledaren.

Röstberättigade

I grundomgången får alla åskådare rösta. Åskådare med deltagande film får inte rösta på egen film.

 I varje semifinal får alla rösta utom de som har en deltagande film i den semifinalen. Har man en deltagande film i en semifinal men inte i den andra så röstar man alltså bara i den ena semifinalen.

I finalen får alla rösta utom de som har en deltagande film i finalen.

Vem möter vem i semifinaler

Av de fyra filmer som röstas fram till semifinal så skall den som får flest röster av de fyra möta den som får minst röster medan de övriga två möter varandra.

Spelordning i semifinaler och final

Angående spelordningen i semifinalerna så skall den film som har lägsta startnummer börja. Exempel: I ett startfält med 8 filmer har filmerna 7, 5, 2, 6 och 1 fått flest röster i nämnd ordning. Filmerna 7, 5, 2 och 6 går alltså till semifinal. I semifinal 1 möts film 2 och film 5. I semifinal 2 möts film 6 och film 7. Observera att när tävlingsledaren presenterar resultatet efter grundomgången så sker detta genom att visa vilka som möter varandra i semifinalerna dvs nr 2 mot nr 5 samt nr 6 mot nr 7.  Inget sägs om röstantal.

Vid lika röstetal

Om grundomgången visar att två eller fler filmer fått lika många röster så måste lottning ske. Detta görs av tävlingsledaren. I exemplet ovan kan film nr 7 och 5 ha fått lika många röster. Tävlingsledaren lottar då vilken som skall möta nr 6 resp. nr 2. Om grundomgången visar att i exemplet ovan så har film nr 6 och nr 1 fått lika många röster. Tävlingsledaren lottar då vilken av dessa filmer som skall gå till semifinal.

Om båda filmerna i en semifinal får lika många röster så går båda till final. I en final kan det alltså bli 2, 3  eller 4 filmer.

Vid lika röstetal i en final så delar man på segern i en normal tvåfilmsfinal. I en final med tre eller fyra filmer kan det bli delad seger eller delad andraplats eller delad tredjeplats.