Verksamhet

Vi filmar, redigerar och delar alster för att utvecklas i amatörskapandets möjligheter. Vi siktar inte på professionell filmning eller bearbetning, men studerar och prövar  metoder och verktyg i den kategorin. Målet är att utveckla filmberättartekniken med de verktyg som normalt står tillhands för amatörfilmaren.

Som medlem erbjuder vi dig:

  • Möten med tävlingar, föredrag och filmvisning
  • Tidning med inspiration för film och redigering
  • Fri tillgång till utrustning för redigering och överföring
  • Utbildningar i digital redigering och överföring (tillfälligt uppehåll)
  • Filmskapande i samarbetsprojekt
  • Support till dina filmprojekt

Vi arrangerar möten fem till sex gånger per år i Ericssons moderna filmsalar i Kista. På mötena visas både medlems- och klubbfilmer. Vi diskuterar teknik och bjuder in föreläsare och leverantörer. Två gånger per år arrangeras tävlingar. Till hösten träffar vi andra klubbar i Stockholms-regionen och visar alster från det gångna året.

Vi har utrustning för filmning, redigering och överföring. Vi har tidigare haft en klubblokal i Västertorp, men har hösten 2015 sagt upp lokalen och övergått till kostnadsfri utlåning av redigerings- och överföringspaket. Vi har utrustning för semiprofessionell digital redigering (inklusive Adobe Premiere CS), digitalisering av analog film (från smalfilm S8/D8/16 mm, Video/Hi8, VHS och DV till dator, DVD eller BluRay) och för filmprojekt (lampor, mikrofoner, dukar…).

Som medlem breddar du dig i våra kurser i redigering och överföring. Dessa har tidigare arrangerats i klubblokal, men inför hösten diskuterar vi möjligheten att arrangera kurserna på annan plats (exempelvis konferensrum på Ericsson, med våra utlåningspaket).

Vi arrangerar på förfrågan temakvällar med fokus på bland annat digitalisering av dia och foton, digital redigering hemma och tips vid videofilmning.

Varför inte sätta ditt skapande på prov? På våra medlemsmöten får du möjlighet att visa och diskutera dina filmer med publik och tävla inom kategorierna Klubbmästerskap och Minutfilm. I gemenskapen kan du delta i klubbens eller egenstartade projekt där vi skapar film tillsammans.

kulturenslogotyp

I medlemskapet ingår delaktighet i Sveriges Film- och Videoförbund, med nätverk i Ax, Unica och Kulturens Bildningsförbund.

FiLMaren_stack

Fyra gånger per år utkommer klubbens tidning FiLMaren, och som medlem har du tillgång till både det senaste och gamla nummer av tidningen som innehåller klubbinformation, mötesreferat och artiklar om teknik och filmprojekt.

Vi erbjuder både Ericsson-anställda och externa medlemskap i klubben. Som anställd sker anmälan via Ericssons personal-portal “Ericsson For Me”, under “Mina förmåner”. Medlemskap kostar 140 kronor för anställda och Ericsson-pensionerade, eftersom den ordinarie avgiften på 400 kronor subventioneras av företaget.

Välkommen!