Tidningen FiLMaren

Klubbens medlemstidning heter “FiLMaren”. Den utkommer med 4 nummer per år och innehåller information från styrelsen om bland annat program för kommande klubbmöte, referat från föregående möte, allmänna klubbartiklar samt referat från tidskrifter med exempelvis teknikinformation. Medlemmarna får naturligtvis själva komma med bidrag till tidningen.

Tidningen erbjuds medlemmarna utan kostnad och distribueras som PDF. Du kan läsa alla tidigare exemplar här nedan, när du som medlem erhållit inloggning.

Öppna en separat sida – Filmaren.