“Ström” – KM bidrag av Håkan Linde

Håkan Linde tävlade med sin film “Ström” i Klubbmästerskapet 2017. Det är en 5 minuter video med fina bilder, det mesta timelapse, över Stockholms ström i skymning respektive mörker.