Videoshooting for Dummies!

“Videoshooting for Dummies” var temat för de tips och regler som presenterades på årsmötet 2014 i form av Östens egna instruktionsfilmer samt filmer från SVT och VideoMaker.

Alla filmer finns nu på Internet med följande länkar;

AVSNITT 1: HÅLL KAMERAN STILLA

AVSNITT 2: VARIERA BILDFORMAT OCH VINKLAR

AVSNITT 3: TREDJEDELSREGELN

AVSNITT 4: KAMERARÖRELSER (PANORERING, TILTNING…)

AVSNITT 5: UNDVIK MISSTAG

* VideoMaker har infört en begränsad access till denna film vilket innebär krav på betalning. Man har dock en 7 dagars gratis prövotid vilket framgår av länken.

Östen