Minutfilmscup 2020 – inställd

Styrelsen har beslutat att senarelägga årets minutfilmcup. Vi ställer in mötet den 22 april på grund av rådande läge.