“Nordanstigs Ansikten” – en film av Olle Englundh 2013

Ett beställningsjobb från Nordanstigs Kommun till klubbens Olle Englundh, som numera är permanent boende i Harmånger och livnär sig på sina intressen.