Östens redigeringstips

På klubbmötet 2014 gjorde jag också en presentation av olika tips att tänka på vid redigering av en video. De flesta av dessa tips var hämtade från hemsidan ”voodoofilm.org”, en svensk site med mycket information i en mängd artiklar. Kolla under Filmskola!

Följande redigeringstips presenterades:

  • 180-gradersregeln
  • Klipp i en rörelse
  • Låt ljudet komma före bilden
  • Klipp till en tom ruta och låt motivet komma in
  • Klipp till ett sekundärt motiv och låt kameran panorera till huvudmotivet
  • Klipp inte till en kamera i rörelse
  • Bildväxlingar/övergångar
  • Dölj ”Jump cuts” med dissolve

Många regler gäller lika mycket för fotografen som för redigeraren.
Reglerna och exempel presenterades som en film som kan ses på Youtube – http://youtu.be/0xly5HB67vg

http://youtu.be/0xly5HB67vg