Snart dags för KM!

Klubbmästerskapet 2015 äger rum torsdagen den 5 november.

jury

Vi träffas i konferensrum Hilda på Torshamnsgatan 21. På programmet står;

 • Entréfilm
 • Klubbmästerskap
 • Klubbinformation
 • KM resultat
 • Medlemsfilmer

Och givetvis, anmäl gärna ett eget bidrag i tävlingen! Anmälan görs senast 5 November klockan 12:00 till Östen Andersson, osten.eva@telia.com.

Vi syns!

”Perspektiv på ett fruset ögonblick” – medlemsfilm av Tomas Tungel 2014

Inspirerad av instruktioner på Youtube om ”Parallax”-teknik, provade Tomas att frilägga objekt i ett foto från ett bröllop och animera till en 3D bild.

Se fler Parallax-exempel här:

Videoshooting for Dummies!

”Videoshooting for Dummies” var temat för de tips och regler som presenterades på årsmötet 2014 i form av Östens egna instruktionsfilmer samt filmer från SVT och VideoMaker.

Alla filmer finns nu på Internet med följande länkar;

AVSNITT 1: HÅLL KAMERAN STILLA

AVSNITT 2: VARIERA BILDFORMAT OCH VINKLAR

AVSNITT 3: TREDJEDELSREGELN

AVSNITT 4: KAMERARÖRELSER (PANORERING, TILTNING…)

AVSNITT 5: UNDVIK MISSTAG

* VideoMaker har infört en begränsad access till denna film vilket innebär krav på betalning. Man har dock en 7 dagars gratis prövotid vilket framgår av länken.

Östen

Östens redigeringstips

På klubbmötet 2014 gjorde jag också en presentation av olika tips att tänka på vid redigering av en video. De flesta av dessa tips var hämtade från hemsidan ”voodoofilm.org”, en svensk site med mycket information i en mängd artiklar. Kolla under Filmskola!

Följande redigeringstips presenterades:

 • 180-gradersregeln
 • Klipp i en rörelse
 • Låt ljudet komma före bilden
 • Klipp till en tom ruta och låt motivet komma in
 • Klipp till ett sekundärt motiv och låt kameran panorera till huvudmotivet
 • Klipp inte till en kamera i rörelse
 • Bildväxlingar/övergångar
 • Dölj ”Jump cuts” med dissolve

Många regler gäller lika mycket för fotografen som för redigeraren.
Reglerna och exempel presenterades som en film som kan ses på Youtube – http://youtu.be/0xly5HB67vg